TELEVISIO

Auton kokonaiskustannus (VW Vento 1997)

Sisällysluettelo

Lyhyesti

Paljonkohan auton omistus, ylläpito ja käyttö maksaa? 240 euroa kuukaudessa.

Artikkelihistoria

 • 2021-11-10 Tarkistettu teksti.
 • 2018-01-08 Lisätty vuoden 2017 numerot.
 • 2017-01-11 Lisätty vuoden 2016 numerot.
 • 2016-01-09 Lisätty vuoden 2015 numerot.
 • 2015-02-11 Teksti julkaistu.
 • 2015-01-18 Teksti aloitettu.

Johdanto

Seurasin auton kuluja seitsemän vuoden ajan (2011–2017). Auto on Volkswagen Vento, vuosimallia 1997.

Kirjasin kulut kattavasti. Mukana laskelmissa ovat aikalailla kaikki kulut polttoaineesta pysäköintiin, vakuutuksista veroihin ja lasinpesunesteestä lumilapioon. Ainoastaan muutama parin euron katupysäköinti on hoitunut taskunpohjalta, mutta niiden osuus kokonaiskuluista on alle promillen. Auton käytöstä on syntynyt myös vähäisiä tuloja työnantajan maksamina kulukorvauksina sekä satunnaisina kyytipalvelumaksuina, mutta näidenkään osuus ei ole merkittävä (alle 1 %).

Tulokset

Kulut on jaettu kolmeen osaan: omistus, ylläpito ja käyttö.

Omistus

Omistukseen liittyvät kulut sisältävät pakollisluontoiset kuluerät, jotka syntyvät riippumatta siitä, ajetaanko autolla ylipäänsä. Näitä ovat muun muassa vakuutusmaksut, verot ja auton arvonaleneminen.

Vuotuisena arvonalenemisolettamana on käytetty konservatiivisesti kahtakymmentä prosenttia (20 %).

Vuosi Vakuutus Verot Katsastus Arvonal. Muut Yhteensä
2011 371 € 111 € 0 € 400 € 12 € 893 €
2012 611 € 130 € 47 € 320 € 0 € 1108 €
2013 657 € 161 € 58 € 256 € 0 € 1132 €
2014 627 € 161 € 48 € 205 € 0 € 1041 €
2015 318 € 142 € 76 € 164 € 14 € 714 €
2016 450 € 240 € 51 € 131 € 44 € 916 €
2017 422 € 127 € 76 € 105 € 59 € 789 €

Vakuutus = Vakuutusmaksut (€)
Verot = Verokulut (€)
Katsastus = Katsastusmaksut (€)
Arvonal. = Arvonaleneminen (€)
Muut = Muut omistukseen liittyvät kulut (€)
Yhteensä = Omistukseen liittyvät kulut yhteensä (€)

Ylläpito

Ylläpitoon liittyvät kulut sisältävät kaikki sellaiset kuluerät, jotka mahdollistavat auton pitämisen käyttökunnossa, kuten auton huollot, pesut, varaosat sekä lisävarusteet.

Ylläpitokuluja ovat olleet esimerkiksi autostereot, lumilapio, kahdet renkaat, pyyhkijöiden sulat, renkaiden vaihdot ja säilytykset, imurointi, hammastangon suojakumin vaihto sekä lasinpesunesteet.

Vuosi Huolto Varaosat Lisävarusteet Yhteensä
2011 8 € 3 € 128 € 139 €
2012 94 € 768 € 0 € 862 €
2013 270 € 60 € 21 € 351 €
2014 132 € 21 € 0 € 153 €
2015 448 € 16 € 17 € 481 €
2016 479 € 0 € 9 € 488 €
2017 516 € 10 € 0 € 526 €

Huolto = Huoltokulut (€)
Varaosat = Varaosien kulut (€)
Lisävarusteet = Lisävarusteiden kulut (€)
Yhteensä = Ylläpitoon liittyvät kulut yhteensä (€)

Käyttö

Käyttöön liittyvät kulut sisältävät polttoaine- ja pysäköintikulut.

Vuosi Matka Kulutus Litrahinta Polttoaine Pysäköinti Yhteensä
2011 10 526 km 6,75 1,586 1120 € 65 € 1185 €
2012 9 557 km 7,38 1,709 1201 € 296 € 1497 €
2013 13 310 km 7,12 1,663 1572 € 725 € 2297 €
2014 8 084 km 7,62 1,636 991 € 252 € 1243 €
2015 5 896 km 6,91 1,481 636 € 74 € 710 €
2016 6 151 km 7,37 1,451 610 € 81 € 691 €
2017 2 988 km 8,11 1,523 366 € 529 € 995 €

Matka = Ajettu matka (km)
Kulutus = Keskimääräinen kulutus (l / 100 km)
Litrahinta = Keskimääräinen litrahinta (€ / l)
Polttoaine = Polttoainekulut (€)
Pysäköinti = Pysäköintikulut (€)
Yhteensä = Käyttöön liittyvät kulut yhteensä (€)

Yhteensä

Vuosi Omistus Ylläpito Käyttö Yhteensä Matka Per km
2011 894 € 139 € 1185 € 2218 € 10 526 km 0,21 €
2012 1108 € 862 € 1497 € 3467 € 9 557 km 0,36 €
2013 1132 € 351 € 2297 € 3780 € 13 310 km 0,28 €
2014 1041 € 153 € 1243 € 2437 € 8 084 km 0,3 €
2015 714 € 481 € 710 € 1905 € 5 896 km 0,32 €
2016 916 € 488 € 691 € 2095 € 6 151 km 0,34 €
2017 789 € 526 € 995 € 2310 € 2 988 km 0,77 €

Omistus = Omistukseen liittyvät kulut (€)
Ylläpito = Ylläpitoon liittyvät kulut (€)
Käyttö = Käyttöön liittyvät kulut (€)
Yhteensä = Kaikki kulut yhteensä (€)
Matka = Ajettu matka (km)
Per km = Kilometrikulu eli kaikki kulut yhteensä per ajettu kilometri (€)

Analyysi

Vuosikulut ovat siis vaihdelleet 1905 ja 3780 euron välillä riippuen lähinnä ajokilometrien määrästä sekä siitä, milloin renkaat on uusittu.

Vuonna 2012 hankin sekä uudet kesä- että talvirenkaat, jolloin vuotuisat ylläpitokulut olivatkin tarkastelujakson korkeimmat (862 €). Vuoden 2013 korkeat käyttökulut (2297 €) selittyvät polttoainekulujen lisäksi kalliilla pysäköintihallimaksulla pääkaupungin keskustassa. Vuonna 2015 auto oli viisi kuukautta poistettuna liikennekäytöstä.

Seitsemän vuoden aikana rahaa kului yhteensä 18210 €. Kun tähän lisätään auton osto- ja myyntihinnan erotus (1950 €), niin on saatu vastaus kysymykseen, paljonko auton omistus, ylläpito ja käyttö maksaa: kaikki kulut huomioituna keskimäärin 2880 € per vuosi eli 240 €/kk.

Yhteensä seitsemän vuoden aikana ajoin 56521 kilometriä. Näin ollen keskimääräinen kilometrikulu on 0,36 €/km.

On mielenkiintoista huomata, että kilometrikulu on näinkin lähelle eduskunnan säätämää verovapaata kilometrikorvausta, joka kirjoitushetkellä on 0,44 € (2015-02-11). Jos olisin pitänyt autoa tarkoituksena ainoastaan tienata kilometrikorvauksilla, niin ohueksi marginaali olisi lopulta jäänyt (0,08 €/km). Jos auto olisi ollut ainoastaan työnantajaani varten, niin kokonaiskorvaus ajoneuvon ylläpidosta seitsemän vuoden ajalta olisi ollut vaatimaton 4561 € eli 54 €/kk.

Omistukseen liittyvät vuosikulut ovat laskeneet auton arvonalenemisen pienentymisen vuoksi.

Polttoainekulujen osuus kokonaiskuluista on pyöreästi 40 %. Tarkasteluvälillä polttoaineen keskimääräinen litrahinta on vaihdellut vuositasolla 1,481 € ja 1,709 € välillä. Vaihtelu ei näy käytännössä ollenkaan kokonaiskuluissa.

Mitähän muita liikkumismuotoja 2880 eurolla saa vuonna 2015?

 • matkakortti Helsingissä puoleksi vuodeksi: 278 €
 • 30 kpl 400 km linja-automatkaa: 600 €
 • 10 kpl 600 km junamatkaa: 531 €
 • 20 kpl paikallisliikenteen linja-automatkaa: 60 €
 • 2 kertaa pakettiauton vuokraus vuorokaudeksi polttoaineineen: 300 €
 • 30 kpl 10 km taksimatkaa: 500 €
 • polkupyörä: 610 €

Verrattuna julkisiin kulkuvälineisiin autolla voi pääsääntöisesti liikkua nopeammin, mutta toisaalta auton pitäminen vaatii ylimääräistä aikaa erilaisten huoltotoimenpiteiden vuoksi. Kokonaisaikavaade vuositasolla on samaa suuruusluokkaa.